Avelsston

Här kan du se en översikt över våra avelsston. Våra stona är i de flesta fall välmeriterade på utställningar i Sverige och i Spanien och vi har satt en hög nivå på vårt avelsmaterial.   Alla våra uppfödningar rids in, även äldre ston importerade från Spanien i möjligaste mån, för att vi ska kunna bedöma deras ridbarhet mm.